Internationaal transport: begraven in het buitenland/land van herkomst

Veel Nederlanders van buitenlandse afkomst hebben de wens te kennen gegeven in hun thuisland/geboorteland begraven te willen worden. Elk land heeft zijn eigen regels. Sommige landen hebben de verplichting dat de overledene wordt gebalsemd. Dit is een behandeling waarbij een conserverende vloeistof in het lichaam wordt gebracht. Voor het vervoer naar het buitenland zijn een beperkt aantal kisten beschikbaar. In de houten kist moet een zinken binnenkist geplaatst worden. Wordt de overledene per vliegtuig vervoerd dan krijgt de kist krijgt een speciale verpakking. Voordat het zover is zullen eerst de benodigde papieren in orde moeten worden gemaakt.

EEN KIST VOORZIEN VAN EEN VENSTER

Sommige modellen kist kunnen ook worden voorzien van een venster. De overledene blijft dan zichtbaar. Er zijn landen die het niet toestaan de kist na aankomst te openen. Een venster in de kist geeft de nabestaanden dan de mogelijkheid afscheid te nemen van de overledene.

De benodigde papieren voor het transport

Welke gegevens heeft een uitvaartondernemer nodig voordat hij het transport kan regelen?

  1. De A- en B-verklaring van de arts die de overledene heeft geschouwd (de dood heeft vastgesteld);
  2. Een kopie van het paspoort van de overledene;
  3. De naam van het vliegveld waar de overledene moet aankomen;
  4. Een adres van een familielid in het land waar de overledene begraven wil worden;
  5. Een uitvaartondernemer in het land en plaats waar de begrafenis gaat plaatsvinden en de naam van de begraafplaats.

De uitvaartondernemer zal met de vliegmaatschappij, die deze transporten regelt, de vlucht naar het land van herkomst boeken. De aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand zal door de uitvaartondernemer worden gedaan.

Papieren voor het consulaat of de ambassade

Bij diverse landen is het ook noodzakelijk dat de documenten voor de repatriŽring worden gelegaliseerd door het consulaat of de ambassade van het land waar de begrafenis gaat plaatsvinden. Het is verstandig dat de familie dit zelf doet (dit in verband met de taal, kennis der gebruiken enzovoort). De benodigde papieren die men mee moet nemen naar het consulaat of ambassade zijn:

Is er geen paspoort aanwezig dan kan een ambassade of consulaat een bewijs vragen waaruit blijkt dat de herkomst van de overledene het land is waar hij wil worden begraven.

Houd ook rekening met de volgende punten:

Kosten

De kosten van de repatriŽring moeten vůůr het vertrek betaald zijn.


© 2006-2022 - - Rotterdam - The Netherlands