Opleidingen Uitvaartbranche

Docendo (www.docendo.nl) verzorgt opleidingen op het gebied van uitvaartzorg en bij Meander (www.meanderuitvaartopleidingen.nl) kan de opleiding uitvaartbegeleider worden gevolgd. In één jaar maakt men kennis met de opleiding uitvaartverzorger dan wel uitvaartbegeleider. Met een opleiding tot uitvaartbegeleider/verzorger bij Après la Vie Academie (www.apreslavie.nl), welke anderhalf jaar duurt, kan men ervan uitgaan dat men allround uitvaartbegeleider/verzorger is. Door de intensieve stages, welke verplicht zijn, is een functie als uitvaartbegeleider/algemeen uitvaartmedewerker een goede start.

Gespecialiseerde opleidingen in de uitvaartbranche, gegeven door Docendo, behoren ook tot de mogelijkheden, te weten:

Docendo – Academie voor Postmortale Zorg biedt meer dan alleen overledenenverzorging (zie www.docendo.nl/postmortale-zorg/pieteitsvol-in-overledenenzorg/pieteitsvolle-verzorging/:

Door de Après la Vie (www.apreslavie.nl) worden de navolgende opleidingen verzorgd:

Opleiding ritueel begeleiden bij de uitvaart

Deze opleiding gaat in op de vragen hoe de persoonlijke invulling moet worden gegeven aan het afscheid nemen en op de persoonlijke invulling van de uitvaart. Hoe spreek je tijdens de uitvaart en hoe ga je om met symbolen en rituelen. Het is een HBO opleiding en wordt gegeven bij opleidingsinstituut Het Moment (www.hetmoment.nu, www.meanderuitvaartopleidingen.nl).

Omgaan met verlies

Omgaan met verlies is een opleiding voor het begeleiden van rouw bij verliestrauma’s. Dit kan zijn de begeleiding bij het verlies van een dierbaar persoon bij overlijden maar ook door echtscheiding. Ook verlies van lichamelijk of psychische gezondheid heeft begeleiding nodig (www.landvanrouw.nl).

Workshop werken op de achtergrond

In de workshop van Marjan Tabak wordt geleerd om te werken achter de schermen en een faciliterende rol te spelen na een overlijden en na de uitvaart. De workshop is bestemd voor mensen die vanuit hun hart iets willen betekenen voor stervenden en/of nabestaanden, waardoor de wereld van de stervenden tot de uitvaart en de periode daarna er heel anders uit gaat zien (www.beidebenenopdegrond.nl/coaching-individueel).

Verliesconsulent kinderen en jongeren

Deze opleiding is de doelgroep tussen de 0 tot 23 jaar en de ouders en verzorgers begeleiden na een zwaar verlies. In het opleidingspakket zit ook het begeleiden van scholen en jeugd(hulpverlenings)instellingen (www.landvanrouw.nl).

Opleiding thanatopraxie

De opleiding voor thanatopraxie (de tijdelijke conservering van een overledene) is te volgen bij Stichting Opleidingen Vesalius in samenwerking met het Rijn-IJssel College in Arnhem en de Engelse firma Omega te Marblethorpe. In Nederland wordt thanatopraxie onderzocht door het Institute for Thanatology. Dit instituut is verbonden aan het Radboutziekenhuis te Nijmegen.


© 2006-2018 - - Rotterdam - The Netherlands